Zadanie domowe na 29 lutego 2020 r.

Religia

Temat: Uzdrawiające spotkanie – Sakrament  Pokuty (str.50)

Zadanie domowe: Odpowiedz na pytanie: jakie sa  warunki sakramentu pokuty.

Na podstawie przypowieści  o ” Synu marnotrawnym ” z Ewangelii Łukasza 15, 11 – 32 napisz lub narysuj kolejne wydarzenia tej przypowieści.