Zadanie domowe na 29 lutego 2020 r.

Jezyk polski

Temat: Praktyczna lekcja charakterystyki, str. 84

Zadanie domowe: Napisz charakterystykę Ani z Zielonego Wzgórza – czytanka str. 84

Przygotuj się do dyktanda – notatka z lekcji.

Gramatyka

Temat: Ortografia: wyrazy z “ch” na początku wyrazu.

Praca z ćwiczeniami   str. 79 – 83

Historia

Powstanie kościuszkowskie i upadek państwa polskiego, str.104

Zadanie domowe: Uzupełnij  zdania w zeszycie – str.109, zadanie 1