Zadanie domowe na 22 lutego 2020 roku

Religia:
Rozwiąż krzyżówkę na str. 56.

Język polski:
Nauczyć się czytać tekst pt. „Jutro Walentynki”, str. 54-55.
Wykonać ćwiczenia ze str. 59-61.
Zapamiętać pisownię wyrazów oznaczających kolory,
ćw. 3 i 4, str. 58.