Zadanie domowe na 22 lutego 2020r.

Religia

Temat: Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, str.46

Zadanie domowe: Napisz,  jakie sa zródła grzechu przeciwko Duchowi Świętemu(str.47)