Zadanie domowe na 22 lutego 2020 r.

Język polski

Temat: Opowiadanie pt. “Przyjazn jest piękna”(str. 54)

Zadanie domowe: Odczytaj hasło umieszczone na tablicy i napisz na ten temat wypracowanie, polecenie 10, str.55

Historia

Temat: I i II rozbiór Polski- Konstytucja 3 Maja (str.93)

Zadanie domowe: Odpowiedz na pytanie 4, str.100

Gramatyka

Temat: Formy planowania i życzenia.

Uzupełnianie ćwiczeń  do str.78