Zadania na 8 lutego

Zajęcia:

Dyskusja historyczna 

Poznawanie losów Sybiraków:

Hymn Sybiraków:

Praca domowa:

Przeczytaj tekst na s. 144

Wykonaj zadania IX s. 145, X s. 146.