Zadanie domowe na 8 lutego 2020 roku

Religia:
Uzupełnić ćwiczenie na str. 51-52.

Język polski:
Nauczyć się czytać str. 44-45.
Wykonać ćwiczenia ze str. 52 i 53.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 5, str. 50.

Dla chętnych:
*** Przygotuj prezentację na temat Fryderyka Chopina 
         (plakat i opowiedzieć w 5-10 zdaniach)