Zadanie domowe na 8-go lutego 2020r.

Religia

Temat: Grzechy główne, c.d.

Zadanie domowe: Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa w zeszycie  – pyt. 18 Katechizm Bierzmowanych.