Zadanie domowe na 8-go lutego 2020r.

Język polski

Temat: Opowiadanie p.t.”Tak bardzo pragnąłem” (str. 28).

               Charakterystyka Janka Muzykanta.

Zadanie domowe: Napisz odpowiedź na pytanie 3, str. 29

                                  Naucz się czytać czytanki, str. 28

Gramatyka: Ćwiczenia z ortografii ( str.72 – 73 )

Proszę uzupełnić ćwiczenia do str. 73

Historia

Temat: Bohaterowie Polski i Ameryki: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, str. 83

Zadanie domowe: Jak rozumiesz pojęcie “Za Waszą wolność  i naszą” tekst (str. 83). Napisz odpowiedź na 8 pytanie, str. 92.