Język polski na1 lutego.

Gramatyka: proszę wykonać zaznaczone ćwiczenia z „Lekcji 13” str. 101 , dla chętnych- do końca rozdziału.