Zajęcia 18 stycznia

Zajęcia:

Omówienie opowiadania T. Borowskiego pt. “Proszę pańśtwa do gazu”

http://matecznik.npr.pl/lektury3/do_gazu.pdf

Proszę, aby uczniowie nieobecni obejrzeli wywiad z p. Aliną:

Omówienie wiersz W. Szymborskiej pt. “Nic dwa razy” (zadania s. 124-125, IV s. 127

Praca domowa
1. Projekt zaliczeniowy (19 stycznia)

2, Zadania III s.126, IV s.127, V s.128, VI s. 129 (25 stycznia)