Zadanie domowe na 25 stycznia 2020 roku

Religia:
Uzupełnić ćwiczenia na str. 44-45.

Język polski:
Czytanie dwa razy dziennie po 20 minut.
Nauczyć się czytać tekst pt. „Życzenia”, str. 32-33.
Wykonać brakujące ćwiczenia ze str. 35-43.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 8, str. 42.