Zadanie domowe na 25 stycznia 2020 r.

Język polski

Temat: Uczymy się solidarności – opowiadanie str. 42.

Zadanie domowe : Wykonaj polecenie 6, str. 44

Historia

Temat: Wojny z Tatarami i Turkami w XVII wieku, str. 62

Zadanie domowe: Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 70