Zadanie domowe na 25 stycznia 2020 r.

Religia

Temat:  5  przykazań kościelnych, str. 36.

Zadanie domowe: 1.  Przygotować  się do testu  z Katechizmu  Bierzmowanych – pytania od 1 – 17

2. Wpisać do zeszytu przykazania kościelne i nauczyć się.