Zadanie na 18 stycznia

Pracuj nad pracą zaliczeniową. Projekt powinien być przesłany na plszkolanewark@gmail.com do dnia 19 stycznia (11:59p.m.)