Zadanie domowe na 18 stycznia


Język polski – 30 i 31. Przygotować się do dyktanda, zwrotka wiersza ze strony 17, w której mówi Janek.
Religia- strona 50 – ćwiczenie pod krzyżówką ( zapisać możliwości naprawy popełnionego grzechu)