Zadanie domowe na 18 stycznia 2020 roku

Religia:
Uzupełnić ćwiczenia na str. 41.

Język polski:
Nauczyć się czytać tekst pt. „Kulig”, str. 5-6.
Wykonać ćwiczenia ze str. 11 i 12.
Zapamiętać pisownię liczebników od 1 do 10
(uczniowie, którzy otrzymali „6” z ostatniego dyktanda z liczebników, są zwolnieni).