Zadanie domowe na 18-go stycznia 2020r.

Religia

Temat: VIII przykazanie – ” Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”, str.27

Zad. dom. Powtórzyć pytania z katechizmu bierzmowanych od 1-go do       11-go.