Zadanie domowe na 18-go stycznia 2020r.

Język polski

Temat: Czytanie opowiadania pt.”Paweł  Edmund Strzelecki dumą Polaków i Polonii australijskiej”,str.118.

Zadanie domowe: czytanka pt.”Mała bohaterka”,str.42 – naucz się czytać.

Gramatyka: Ortografia: wyrazy z “ch” w środku wyrazu – str.62- 63

Historia

Temat: Wojny Rzeczypospolitej z Moskwa, Szwecja i Kozakami – str.39

Zadanie domowe: str.48, cwiczenie 3, 4 i 5