Zajęcia 4 stycznia

Zajęcia:

Omówienie kalendarium II wojny światowej

Analiza wiersz H. Poświatowskiej pt. “Żyje się tylko chwilę” s. 113-114

Wykonanie zadań na s. 115-116, 119

Praca domowa

Zadania s.117,118

Przygotuj się do debaty (materiały będą wysłane e-mailem).

Pracuj nas pracą zaliczeniową.