Zadanie na 4 stycznia

Każdy licealista zobowiązany jest do przygotowania pracy zaliczeniowej z pierwszego półrocza. Wytyczne zostały omówione na zajęciach 20 grudnia, w razie jakichkolwiek pytań proszę pisać: plszkolanewark@gmail.com

Projekt – HISTORIA MOJEJ RODZINY

Zadanie

Przygotuj książekę z historiami z życia swojej rodziny. W książce powinno znajdować się obowiązkowo:
Twoje drzewo genealogiczne do 3 pokolenia – opis/szkic/rysunek
Opis dwóch niezwykłych historii z życia członków Twojej rodziny (dwie oddzielne prace). Długość każdej z prac to minimum 3 strony; czcionka – 14.

Do pracy mogą być dołączone zdjęcia. Praca powinna zostać przesłana w formie elektronicznej do poprawy do 19 stycznia.