Zadanie domowe na 21 grudnia 2019 roku

Religia:
Uzupełnić ćwiczenia na str. 32 – 33.

Język polski:
Nauka  kolędy na Jasełka:
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” – na pamięć, szczególnie drugą zwrotkę.

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki.
Powitajmy Maleńkiego,
I Maryję Matkę Jego.
Powitajmy Maleńkiego,
I Maryję Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,
Od Patriarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.