Praca domowa na 7 grudnia

Praca domowa
 
Jęz. polski: 
Proszę powtórzyć wiadomości o czasowniku ( str. 147 – 181, pominąć str. 157) i przygotować się do krótkiego sprawdzianu. 
 
Religia:
Zadanie domowe str. 44. 
 
 
*** Spotykamy się dopiero 7 grudnia, proszę o punktualność gdyż zaczynamy od szkolnych warsztatów, które będą prowadzone poza nasza klasą. 
 
*** Cwiczymy role do szkolnych Jasełek – ostatnia próba wypadała bardzo dobrze. 
*** 8 grudnia nasza klasa prowadzi Mszę Sw. o 11 (+ Spotkanie z Mikolajem). Teksty czytań zostały rozdane ( Piotr i Dominik). Potrzebny jest jeszcze jeden chętny chłopiec do niesiania darów z Szymonem w parze. Proszę o kontakt.