Zadanie domowe na 7-go grudnia 2019r.

Religia

Temat: V przykazanie- szacunek dla życia i godności człowieka.

Katechizm bierzmowanych- pytania od 1  do 8  – powtórzenie i zaliczanie ustnie lub pisemnie.

Przynieść na lekcję religii Pismo Święte.    Powtórzyć  10 Przykazań Bożych.