Zadanie domowe na 7-go grudnia 2019r.

Język polski

Temat: Uczymy się miłości na przykładzie tekstu pt.”Drzewo miłości”.

Czytanka- polecenie 7,str.46

Przygotować się do dyktanda  – czytanka,str. 45 (10 linijek)

Gramatyka

Temat: Powtórzenie wyrazów z “ch” i “h”(str.48)

Uzupełnij ćwiczenia do str.52

 

Historia

Temat: Demokracja szlachecka, (str.30)

Wykonaj ćwiczenie 3, str.37