Zajęcia 16 listopada

 

Zajęcia:

Omówienia biografii i twórczości Czesława Miłosza

https://www.poetryfoundation.org/poets/czeslaw-milosz

“Przypowieść o maku” s. 75, ćwiczenia I, II, III, IV s. 77

Zadania domowe:

Ćw. V s. 78-79, VI s. 79-80, VII s. 80-81, VIII s. 81, IX, X s. 82-83