Praca domowa na 23 listopada

Religia– cwiczenie 2 strona 32

Język polski- każdy uczeń zaznaczył nr ćwiczenia/ pytania na stronie podręczniku, na store chciałabym, żeby odpowiedział w kilku zdaniach w zeszycie.

pytanie 3- Martynka’

pytanie 6 Olivier

Pytanie 7 Zuzia

Pytanie 8 Kajah

Gramatyka: proszę dokończyć ćwiczenia do końca rozdziału Lekcja 6 str48