Zadanie domowe na 23 listopada


Religia- strona 36, dokończyć modlitwę własnymi słowami
Język polski – strona 87-88, uzupełnić ćwiczenia 11 i 13. Przygotować się do dyktanda – pisownia słowna cyfr od 1-20