Zajęcia 9 listopada

Zajęcia:

Omówienie grup literackich działających w czasie 20-lecia międzywojennego.

https://culture.pl/pl/artykul/grupy-literackie-miedzywojnia

Zadanie domowe:

Przeczytaj “Samotność” B. Schulza s.63

Wykonaj zadania: I, II, III, IV, V,VI i VII s. 66-68