Zadanie domowe na 16-go listopada 2019 r.

Religia

Przykazanie III- Pamiętaj abyś Dzień Swięty święcił.

Napisz co nakazuje nam III-cie przykazanie Boże.

 

Uczniow kl.6 i 7 obowiązuje zaliczenie Małego katechizmu i Katechizmu bierzmowanych do końca roku szkolnego.