Zadanie domowe na 16-go listopada 2019 r.

Język polski

Przeczytaj czytankę pt. “Kim ja właściwie jestem”(  str. 113).

Napisz odpowiedz na pytanie 9,str.114.

Przygotuj się do dyktanda -czytanka str.113 – 7 linijek.