Praca domowa na 16 listopada 2019

Witam,
 
Praca domowa
 
Jęz. polski: 
Proszę napisać krótką notatkę z obejrzanego Apelu Odzyskania Niepodleglości uwzględniając odpowiedzi na poniższe pytania:
  1. Co oznaczały trzy czarne smoki i jeden biały orzeł?
  2. Czy i jak zmieniło się życie Polaków pod rządami trzech zaborców (słowo “zaborca” tłumaczone było na lekcji)?
  3. Jak zakończył się apel? Czy był to jeden z poznanych na lekcji symboli narodowych?
 
 
 
Religia: 
Zadanie domowe str. 35.