Zadanie na 9 listopada

Gramatyka- Proszę dokończyć ćwiczenia do końca rozdziału 3. szczególną uwagę proszę zwrócić na ćwiczenie 4 na stronie 29.

Historia- proszę o zapamiętanie najważniejszych faktów zapisanych w zeszycie na ostatnich zajęciach. uczniowie otrzymali ksero krzyżówki ze str 42- proszę o uzupełnienie. wszystkie odpowiedzi znajduja się w podreczniku- lekcja 3.

Religia- cw 2 str. 25