Zadanie domowe na 9 listopada


Język polski – strona 41, uzupełnić ćwiczenia strona 40, ćwiczenia 20,21,22.
Religia- strona 26, znajdź 11 szczegółów różniących rysunki.