Zadanie domowe na 26 października 2019 roku

Religia:
Wykonać laurkę dla Pana Boga.
Ćwiczenie str. 11.

Język polski:
Wykonać pracę /projekt o jesieni i opowiedzieć o nim w klasie w kilku zdaniach.

Czytanie 2×20 – czyli dwa razy w tygodniu po 20 minut!