Zadanie domowe na 26 października 2019 r.

Religia :

Temat:  Aby nigdy nie zapomnieć -czego uczył nas Jan Pawel II.

Przesłania Jana Pawła II:

-“Nie lękajcie się” – Jezus jest zawsze z nami

-“Czuwam – jestem obecny w życiu

–  “Dekalog”- drogowskazem mojego życia

-umiem bronić poznanych i wybranych przez siebie wartości

Zadanie domowe: Z podanych krótkich przesłań Jana Pawła II wybierz jedno i uzasadnij swój wybór.