Zadanie domowe na 26 października 2019 r.

Język polski – Zapoznaj się z życiem i działalnością  Matki Teresy z Kalkuty, str. 48-50.

Gramatyka- Wykonaj ćwiczenia str.30-34