Język polski: przeczytać tekst ze strony 31 oraz krótko opisać pałac w Wilanowie Geografia: wykonaj zadanie ze strony 26 Historia: Opisz krótko wady, zalety oraz różnice występujące w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim