Zadanie domowe na 19 października

Zadanie domowe:
Religia:
Odmów dziesiątkę różańca w intencji dzieci przygotowujących się
do Pierwszej Komunii Świętej.

Język polski:
Naucz się czytać s. 30.
Przygotuj się do pisania wyrazów z ćw. 1. str. 32 (niebieskie).
Dokończ ćwiczenie 3, str. 33.
Uzupełnij ćwiczenia na str. 37.
***Ćwiczenia nadobowiązkowe: str. 35-36.