Zadanie domowe na 19 października 2019

Język polski

Czytanka ” O pamiętnym dniu w obozie Auschwitz”,str.52

Zadanie domowe: Polecenie 7,str.52

Gramatyka -praca z ćwiczeniami,str 24-29

Historia: Debata Historyczna na temat: Mieszko I i początki państwa polskiego