Zadanie domowe na 12 października 2019 roku

Zadanie domowe:

Religia:
Pokoloruj obrazek i uzupełnij ćwiczenia ze str. 8.
Przeczytaj z rodzicami teksty z kartek (dodatkowe, rozdane na lekcji)

Język polski:
Nauczyć się czytać, str. 20.
Uzupełnić ćwiczenia na str. 27 i  28.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 7, s. 25
 (przygotowanie do pisania z pamięci).
Nauczyć się tekstu na Akademię (kartki dzieci otrzymały na lekcji).