Zadanie domowe na 5 października

Religia:
Przynieść zdjęcie ze swojego chrztu św. (do zaprezentowania w klasie).
Wykonać ćwiczenie s. 5.


Język polski:
Nauczyć się czytać s. 11.
Przetłumaczyć słowa s. 17.
Zrobić ćwiczenia ze str. 18.
Wyćwiczyć pisownię wyrazów s. 16. ćw. 7.