Zadanie domowe na 5 października

Religia – strona 6 , uzupełnić modlitwę swoimi słowami.

język polski – strona 10 i 11  ( nie będzie dyktanda)