Zadanie domowe na 28 września

Religia:
Pokoloruj obrazek i uzupełnij ćwiczenia ze str. 2

Język polski:
Nauczyć się czytać list do Ady, str. 2.
Uzupełnić ćwiczenia na str. 6