Zadanie domowe na 28 września 2019r.

Religia 

Temat:     Jaki jest mój Bóg – główne prawdy wiary.

Zadanie domowe:

Napisz swoimi słowami treść głównych prawd wiary -( w zeszycie), str.6

Naucz się odpowiedzi na pytanie:

W czym zawiera się  wszystko, co Pan Bóg objawił?

To,co Pan Bóg objawił zawiera sie w Piśmie świętym i tradycji.