Zadanie domowe na 4 maja 2019r.

Język polski

Oltarz Wita Stwosza , str.100

Zadanie domowe: Naucz się czytać i opowiadać czytankę -str.100

Wykonaj zad. 5,str.102

Gramatyka

Temat: Celownik,czyli adresat, “rz” i “ż ” na końcu wyrazu -str.125

Zadanie domowe: Uzupełnij ćwiczenia do str.134

Geografia

Poznajemy krajobraz górski- str.67

Zadanie domowe: str.69, pyt.1 i 2