Zadanie domowe na 27 kwietnia 2019r.

Język polski

Temat:” Święcone u Borynów”, str.68

Zadanie domowe:

Napisz odpowiedz na pytanie 5,str.68

Gramatyka

Formy warunku,c.d str.114

Uzupelnij ćwiczenia do str.124

Geografia

Temat: Poznajemy krajobraz wyżyny.

Poznajemy Kraków.

Zadanie domowe:

Zad.1i 2,str.65