Zadanie domowe na 13-go kwietnia 2019r.

Religia

Temat : Uczynki milosierdzia, str.131

Zadanie domowe : Nauczyć się uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.