Zadanie domowe na 6 kwietnia 2019 roku

Język polski:
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Mały miś”, str. 157 – 158.
Przygotuj się do dyktanda, str. 154.

Gramatyka:
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 156.