Zadanie domowe na 30 marca 2019 roku

Język polski: Przygotuj się do dyktanda, str. 154 – dyktando za 2 tygodnie.
Poprawa dyktanda, str. 130 – każdy wyraz z błędem przepisać po 4 razy.

Gramatyka: Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 148.